,

ثبت نام در کارگاه های آموزشی موسسه ورزش آکادمیک ایران آغاز شد

ثبت نام کارگاه های آموزشی موسسه ورزش آکادمیک ایران در سه حوزه ماساژ ورزشی، مدیریت ورزشی، سرمازدگی در کوهستان آغاز شده است علاقمندان برای ثبت نام در دوره ها می توانند از طرق لینک زیر اقدام کنند:

ثبت نام کارگاه های آموزشی