سلام

کلیه خدمات آموزشی در حوزه ماساژ و ورزشی
و دوره های مربیگری ورزشی
وبرنامه های کوهنوردی در این موسسه انجام می پزیرد.